F-500: revolutionair middel

Met F-500 hebben we een super alternatief voor het blussen met schuimmiddelen. F-500 is bovendien snel en biologisch afbreekbaar.

F-500 is een innovatief, multi-inzetbaar blusmiddel dat toegevoegd kan worden aan water. F-500 heeft zeer bijzondere eigenschappen. Deze eigenschappen maken het mogelijk om F-500 te gebruiken voor het blussen van branden van brandklassen A, B en delen van de brandklassen C, D en F.

Alternatief voor schuimmiddelen

Wij bieden met F-500 een bijzonder goed alternatief voor schuimmiddelen. Het product wordt al jaren met succes gebruikt in de USA, Canada, Groot- Brittannië en Italië. F-500 is gecertificeerd door de NATO en wordt standaard door de Italiaanse Marine gebruikt.

VoordelenF-500 blusser

Snelle inzetbaarheid

 • Redt levens
 • Weinig risico voor brandweerlieden
 • Reduceert beschadiging van eigendommen
 • Verlaging aanspraak op verzekeringen en premies

Snelle hitte verlaging

 • Brand kan sneller geblust worden
 • Reduceert herontbranding
 • Reduceert hitte inwerking
 • Onderbreekt het verbrandingsproces

Reductie van oppervlaktespanning

 • Verhoogt de oppervlakteafdekking en dringt diep in de poriën van klasse A materiaal in
 • Verlicht het verdelen van klasse B materiaal
 • Beperkt de capaciteit van brandbare stoffen om op water te drijven (koolstof, zaagpoeder, metaalpoeder, etc.)

Betere zichtbaarheid

 • Verhoogt de kans op het vinden van vermiste personen.
 • Verhoogt het waarnemingsvermogen van brandweerlieden naar hindernissen en gevaren.

Corrosievrij toevoeging

 • F-500 kan in tanks worden toegevoegd zonder nadelige gevolgen voor pomp of leidingen.
 • Er hoeft geen speciale reiniging of onderhoud te worden toegepast na gebruik F-500.

Kwaliteit

Er zijn meerdere studies en onderzoeken uitgevoerd in de Verenigde Staten die uitwijzen dat F-500 niet giftig of schadelijk is. Hazard Control Technolgy Inc., is ISO 9001 gecertificeerd en garandeert voor F-500 een houdbaarheidstermijn van 15 jaar, als concentraat.
Bovendien: F-500 is snel en volledig biologisch afbreekbaar.

Kijk op onze website van F-500 voor details. Op YouTube staan een aantal voorbeeldfilmpjes van FAS Technologie.

logo F-500 FAS Technologie