F-500 / Lithium Ion Batterijen

Fas technologie en F-500 komen met de oplossing voor bestrijding bij branden van elektrische voertuigen

De sterke toename van het aantal elektrische auto’s en E-Bikes op de wegen, heeft een probleem blootgelegd waarvoor, tot, nu toe, in de praktijk geen adequate oplossing voorhanden was.

Elektrische voertuigen zijn door de enorme toename van de aantallen nu ook frequenter betrokken bij ongelukken. Het komt daarbij steeds vaker voor dat er sprake is van brand of risico hierop.

Dit fenomeen doet zich overigens ook voor bij het vervoer van accupacks in het kader van recyclingstromen. Bij crashes en vervoer kan door kortsluiting van geheel of gedeeltelijk geladen accupacks veel energie vrijkomen met alle risico’s vandien.

De brandweer heeft hiervoor tot nu toe geen geëigende oplossingen. Fas-Technologie heeft in de afgelopen jaren veel research gedaan m.b.t. deze toenemende problematiek. In nauwe samenspraak met voertuig-en blusmiddel producenten en andere autoriteiten is gezocht naar passende oplossingen.

Als afronding van dit proces van veel onderzoek en testen is op het terrein van Bon-holding een laatste serie testen uitgevoerd met het brandblusmiddel F-500. De specifieke eigenschappen van dit nog vrij onbekende blusmiddel blijken in de praktijk uitstekend te werken bij het blussen en onder controle brengen van verhitte of brandende Lithium-Ion batterijen. De introductie van het F-500 blusmiddel maakt onderdeel uit van een totaalconcept wat FAS-Technologie op de markt brengt.

Onder grote belangstelling van representanten van o.a. de nationale, internationale en regionale brandweer, en vertegenwoordigers van producenten en andere autoriteiten zijn deze brandproeven succesvol verlopen.

FAS-Technologie brengt deze blusmiddelen daarom al enige tijd op de Europese markt.