Controleer de noodverlichting jaarlijks

Denkt u aan de jaarlijkse controle van en onderhoud aan de noodverlichting in uw bedrijfspand? Deze controle is verplicht, zoals vastgelegd in het bouwbesluit 2012 en de Arbo-wet.

Zorg voor werkende noodverlichting

In de wet staat dat vluchten altijd mogelijk moet zijn. Dit is alleen te realiseren als de noodverlichting goed werkt en dus onderhouden wordt. Conform de inspectierichtlijn ISO 79 en de NEN-EN 50172 houden wij een onderhoudsinterval aan van 1 jaar.

Inspectiecertificaat

Na goedkeuring van de nood- en vluchtwegverlichting ontvangt u een inspectiekaart. Dit certificaat kan getoond worden aan instanties zoals brandweer, verzekering en gemeentes indien deze er om vragen.

Lees meer over onze onderhoudsdiensten bij Onderhoud.