Diensten

Trainingen - Onderhoud - Advies

Onderhoud

FAS Technologie controleert en onderhoudt brandblussers en noodverlichting. De medewerkers van FAS Technologie zijn in het bezit van het diploma REOB en hebben een schat aan ervaring en deskundigheid. Een ideale combinatie waar wij met recht trots op zijn.

Controle en onderhoud brandblussers

Brandblussers: jaarlijks controleren

Het aantal brandblussers en de controle van de brandblussers in een bedrijf wordt bepaald aan de hand van de eisen van de overheid en de verzekering. Jaarlijkse controle door een erkend REOB Onderhoudsbedrijf is verplicht. De REAO is de Regeling voor de Erkenning van Onderhoudsbedrijven Kleine Blusmiddelen. FAS Technologie is zo’n erkend bedrijf.

Controle brandblussers volgens NEN 2559

De eisen voor de controle (keuren) van de brandblussers zijn vastgelegd in de NEN 2559. Hierin staat welke blusapparaten moeten worden gecontroleerd en gereviseerd. In deze NEN 2559 worden onderhoudsprocedures en de werkzaamheden gedetailleerd weergegeven.

Globale stappen onderhoud

Draagbare blustoestellen

 • jaarlijks onderhoud (keuren) door een deskundig persoon (REOB);
 • vijfjaarlijks uitgebreid onderhoud en vervanging van de vulling van nat- en schuimblussers;
 • revisie na 10 jaar: de brandblusser wordt volledig gedemonteerd en waar nodig worden onderdelen en de vulling vernieuwd; slang, pistool en patroon moeten worden afgeperst; CO2-blussers worden afgeperst en geijkt;
 • na 15 jaar vindt het uitgebreide onderhoud opnieuw plaats;
 • na 20 jaar moet de brandblusser worden vervangen en buiten gebruik worden gesteld.

Schuimbrandblussers (nat)

 • jaarlijks onderhoud door een REOB monteur. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar uiterlijke staat en of er voldoende vulling in de blusser en/of patroon aanwezig is. Constante druk blussers worden getest op lekkage en druk;
 • uitgebreid onderhoud na 5 jaar: de (schuim)vulling wordt vervangen en indien nodig ook onderdelen zoals afdichtingen;
 • revisie na 10 jaar: de brandblusser wordt volledig gedemonteerd en de vulling vernieuwd, waar nodig worden onderdelen vervangen; slang, pistool en patroon moeten worden afgeperst;
 • uitgebreid onderhoud na 15 jaar ( als onder onderhoud na 5 jaar );
 • na 20 jaar moet de brandblusser worden vervangen en buiten gebruik worden gesteld.

Koolzuursneeuw (C02) brandblussers

 • jaarlijks onderhoud door een REOB monteur. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar uiterlijke staat en of er voldoende vulling in de blusser aanwezig is door deze te wegen. De blusser wordt getest middels een proefstoot en gekeken wordt of deze niet lekt. De fiberring tussen slang en afsluiter wordt vervangen;
 • revisie na 10 jaar: de brandblusser wordt volledig gedemonteerd; de blusser wordt afgeperst; de CO2–vulling wordt vervangen en zo nodig ook onderdelen zoals afdichtingen;
 • na 20 jaar moet de brandblusser worden vervangen en buiten gebruik worden gesteld.

Voordelen jaarlijkse controle brandblussers

 • u voldoet aan alle wettelijke eisen
 • u geeft aan dat u een duidelijk veiligheidsbeleid heeft
 • u kunt meerdere controles tegelijkertijd laten uitvoeren
 • de brandblussers zijn gebruiksklaar
 • u grijpt niet naar een defecte of lege brandblussers
 • u kunt letsel aan mens en dier alsmede materiële schade voorkomen of beperken

Onderhoudsovereenkomst

Jaarlijkse controle (keuring) van uw brandblussers in combinatie met andere controles en keuringen is bij ons mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan verbandtrommels en noodverlichting. Voor de jaarlijkse controle bieden wij een onderhoudsovereenkomst aan.

Efficiënt en effectief

Combineert u de controles dan geldt vanzelfsprekend een prijsvoordeel. Alle wettelijke controles en keuring in een keer laten verrichten is efficiënt: weinig oponthoud van werkzaamheden en effectief: één aanspreekpunt voor al uw wettelijke controles en keuringen.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Controle en onderhoud noodverlichting

Noodverlichting: controleer jaarlijks

De jaarlijkse controle en onderhoud van en aan noodverlichting is verplicht. Dit is vastgelegd in het bouwbesluit 2012 en de Arbo-wet: het moet altijd mogelijk zijn om te vluchten. Zorg ervoor dat de noodverlichting werkt, laat dit jaarlijks controleren.

Conform de inspectierichtlijn ISO 79 en de NEN-EN 50172 houden wij een onderhoudsinterval van 1 jaar aan.

Wat doen onze monteurs?

 • Visuele controle
 • Uitwendige controle
 • Functietest
 • Controle binnenzijde
 • Vervanging lamp
 • Controle accu
 • Afronding controle

Inspectiecertificaat

Na goedkeuring van de nood-/vluchtwegverlichting ontvangt u een inspectiecertificaat. Dit certificaat kunt gebruiken om te tonen aan instanties als brandweer, verzekering en gemeentes.

Noodverlichting: vervang TL door LED

Bij oudere TL armaturen adviseren wij om deze te vervangen voor de nieuwere LED verlichting. Dit levert een aanzienlijke energiebesparing. Noodverlichting brandt immers 24 uur per dag het gehele jaar door! Daar komt bij dat de TL lamp niet ieder jaar vervangen hoeft te worden, de accu gaat langer mee en er zal geen warmte ophoping meer plaatsvinden in het armatuur.

Controle en onderhoud brandslanghaspels

Controle en onderhoud brandslanghaspels

Onderhoud van brandslang haspels Onderhoud van brandslanghaspels - NEN-EN671-3 De Europese norm NEN-EN 671-3 geeft aanbevelingen voor de inspectie en het onderhoud van brandslanghaspels, waardoor de werking van het product in overeenstemming blijft met het doel waarvoor ze zijn geproduceerd, geleverd of geïnstalleerd; dat wil zeggen, bedoeld als eerste interventiemiddel bij het blussen van een brand totdat er krachtiger blusacties door de brandweer worden ingezet.

Periodieke inspecties door de gebruiker De gebruiker behoort regelmatig te controleren of de brandslanghaspel zich in een goede staat bevindt.

Registratie van de brandslanghaspels Om te kunnen controleren of de brandslanghaspels voldoen aan de productspecificaties en installatievoorschriften van de producent, behoort de gebruiker over de documenten beschikken, waaruit de precieze locatie van de brandslanghaspels kan worden afgeleid en waarmee inzage wordt verkregen in de technische gegevens over de blusvoorzieningen.

Jaarlijkse inspectie en onderhoud De belangrijkste elementen in deze onderhoudsnorm zijn:
1. Een jaarlijkse controle door een deskundig persoon*.
2. Het om de 5 jaar beproeven van de slangen op de maximale werkdruk (10-12 bar), afhankelijk van de productienorm.
3. Het duidelijk markeren van de haspel met een pictogram.
4. Het vaststellen dat de doorstroom en statische druk in de waterleiding stabiel en voldoende is om een juiste werking van de brandslanghaspel als blusmiddel te kunnen garanderen.

* In Nederland is dit een vaktechnisch geschoolde monteur, werkzaam bij een REOB gecertificeerd bedrijf