Veel merken, groot aanbod

vraag ons om advies

HazeF-500

Een ontwikkelde brand in het motorcompartiment heeft vaak een heel intensief verloop en is vaak onmogelijk te blussen met een handblusser. Het alternatief is een vast gemonteerd brandblussysteem zoals HazeF-500.

Drie componentenmethode

F-500 heeft een methode ontwikkeld die een brand blust met behulp van 3 componenten. Watermist onder hoge druk is bekend als een superieure brandbestrijder in motorcompartimenten. De hoge druk die met de speciale nozzles worden gecombineerd ontwikkelen een microdruppel met een gemiddelde grootte van 5 μm. Als vergelijking, er bevinden zich 8000 van deze microdruppels in een druppel water met een diameter van 1mm.

Tijdens het verdampingsproces koelt de watermist in combinatie met F-500 de rookgassen en de hete voorwerpen in het motorcompartiment. Het vergt 1 calorie energie aan hitte om 1 gram water tot +1°C te verwarmen, en 540 keer meer calorieën om de zelfde hoeveelheid water in stoom te verdampen. De snelle hitteabsorptie laat het HazeF-500 toe om de hitte snel te verminderen en dit efficiënte koelen draagt bij tot het snelle uitsterven van de brand.
Volgens het rapport van SP wat verscheen in 2006, is het aantal branden in bussen en coaches 5 tot 10 keer hoger dan branden in trucks en bestelauto’s. Beveiliging tegen brand moet zo veilig mogelijk zijn. Uit onderzoek blijkt dat watermist 2-3 keer meer effectief is dan de traditionele blusmethoden.

HazeF-500

Het blussen met watermist onder HOOGDRUK werkt onafhankelijk van stroom of de positie waarin de bluscilinder wordt geplaatst in geval van brand. Deze techniek heeft geen of nauwelijks effect op het milieu.

Op de eerste plaats beschermt het systeem de passagiers en personeel. Een ander belangrijk aspect is de bescherming van het materieel wat betekent dat de schade nihil is, wat lage reparatiekosten tot gevolgen heeft en de bus snel weer rijdt.
De kleine microdruppels verdampen in contact met hitte. Met betrekking tot de verdamping, leidt 1 liter water tot 1700 liter watermist. De watermist verhoogt de waterinhoud van de lucht en verhindert nieuwe zuurstoflevering aan de brand.

F-500 in combinatie met de watermist vormt een ”deken” over de olieproducten, waardoor herontbranding onmogelijk wordt.