Blussers

F-500, waternevel, schuim en poeder

Waternevel

De waternevelblusser blust elk type brand, ook vetbranden en oliebrander. Het blussen gebeurt met pure waternevel dus de milieubelasting is nul. Ander voordeel: dit type blusser geeft geen gevolgschade.

Brandpreventie en met name het voorkomen van gevolgschade is van groot belang voor het bedrijfsleven.

Breed inzetbaar

Omdat de waternevelblussers geen gevolgschade veroorzaken, worden deze blussers bijvoorbeeld gebruikt bij de beveiliging van:

  • Keukens, levensmiddelenopslag
  • Laboratoria
  • Fijn mechanische werk- en productieplaatsen
  • Ruimten met elektronische apparatuur, garages etc.

Deze blusser is leverbaar in 2 of 6 liter uitvoering.