Blussers

F-500, waternevel, schuim en poeder

Blussers

F-500 blussers

F-500 is een innovatief, multi-inzetbaar blusmiddel toevoeging met zeer bijzondere eigenschappen.

Waternevel

De waternevelblusser blust elk type brand, ook vetbranden en oliebrander. Het blussen gebeurt met pure waternevel dus de milieubelasting is nul. Ander voordeel: dit type blusser geeft geen gevolgschade.

Schuim

Het grootste voordeel van een schuimblusser is wel dat deze brandblusser een langere blusduur heeft dan een poederblusser en aanzienlijk minder nevenschade veroorzaakt. Schuimblussers worden voornamelijk ingezet op kantoor, bedrijven, thuis of voor de auto.

Poeder

Poederblusser is geschikt voor A, B en C branden. Met een poederblusser blus je dus vaste stoffen branden, vloeistof branden en gasbranden.