F-500

geavanceerd blusmiddel

Blusmiddel F-500

F-500 is een innovatieve, veelzijdige blusmiddeltoevoeging met bijzondere eigenschappen. Deze eigenschappen maken het mogelijk om het middel in te zetten voor het blussen van branden van brandklassen A, B, en delen van de brandklassen C, D en F.

F-500 is een goed alternatief voor schuimmiddelen en wordt al jaren met succes gebruikt in de VS, Canada, Groot-Brittannië en Italië. Het is gecertificeerd door de NATO en wordt standaard door de Italiaanse marine gebruikt.

Producteigenschappen

  • logo F-500 FAS TechnologieF-500 bevat geen mutagene, carcinogene, vererfende of persistent organische verontreinigende (bekend als POP’s) stoffen.
  • Het is vrij van halogeenverbindingen.
  • F-500 bevat geen fluoroppervlakte-actieve stoffen, zoals PFOS, PFOA en fluorotelomeren, die kunnen worden opgenomen als actieve waterfilmvormende stoffen die andere AFFF-schuimen wel kunnen bevatten.

REAH-eisen

Wat betreft de REAH-eisen van de EU zijn in 2005 aan de universiteit van Genua alle eco-toxicologische studies uitgevoerd die aantonen dat aan die eisen wordt voldaan. Wij zijn door deze studies en andere onderzoeken die werden uitgevoerd in de Verenigde Staten overtuigd dat F-500 niet giftig of schadelijk is.

Hazard Control Technolgy Inc. is ISO9001-gecertificeerd en garandeert voor F-500 een houdbaarheidstermijn van 15 jaar (als concentraat). Bovendien is F-500 snel en volledig biologisch afbreekbaar.

Bekijk ook onze flyer: FAS Technologie Productinformatie F-500